ردیف 1

 • مقصد: بانکوک-پاتایا
 • تعداد شب: 7شب و 8روز
 • تاریخ سفر: 2آبان الی 21آذر
 • پرواز: ماهان
تور پوکت
 • مقصد: بانکوک+پوکت
 • تعداد شب: 7شب و 8روز
 • تاریخ سفر: 8آبان الی 21آذر
 • پرواز: ماهان
تور پوکت
 • مقصد: پوکت
 • تعداد شب: 7شب و 8روز
 • تاریخ سفر: 8آبان الی 21آذر
 • پرواز: ماهان
تور پاتایا
 • مقصد: پاتایا
 • تعداد شب: 7شب و 8روز
 • تاریخ سفر: 2آبان الی 21آذر
 • پرواز: ماهان
 • logo-samandehi