• مقصد: تفلیس
 • تعداد شب: 3و4و7شب
 • تاریخ سفر: 26الی31اردیبهشت
 • پرواز: قشم ایر
 • افزایش نرخ: دارد
 • کاهش نرخ: دارد
 • خدمات تور:
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - -اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی ،
 • توضیحات:
 • *نرخ کودک زیر دوسال 390 هزار تومان می باشد. * پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار. *صدور بیمه برای افراد بالای 60سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. *پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد. *پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد. *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد. *در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد لذا برای هماهنگی با کانتر فروش هماهنگ شود. *کمیسیون همکار 50 تومان میباشد.
شروع نرخ:
 • 2980000
 • تومان
  • تور تفلیس
  • 3و4و7شب
  • ویژه 26الی31اردیبهشت
  تور تفلیس - 3و4و7شب ( ویژه 26الی31اردیبهشت ) PKG: PGT98000 - Date: 12MAY
  هتل درجه تایپ اتاق خدمات تعداد شب
  DALIA/2005
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 2980000 تومان

  • 3060000 تومان

  • 3300000 تومان

  • 3220000 تومان

  • 3380000 تومان

  • 3860000 تومان

  • 2935000 تومان

  • 3000000 تومان

  • 3190000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  LIKE
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3030000 تومان

  • 3125000 تومان

  • 3415000 تومان

  • 3320000 تومان

  • 3510000 تومان

  • 4085000 تومان

  • 2935000 تومان

  • 3000000 تومان

  • 3190000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  ELEGANCE
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3175000 تومان

  • 3320000 تومان

  • 3750000 تومان

  • 3605000 تومان

  • 3895000 تومان

  • 4760000 تومان

  • 3125000 تومان

  • 3255000 تومان

  • 3640000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  GNG / TOSCANO
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3460000 تومان

  • 3700000 تومان

  • 4420000 تومان

  • 4180000 تومان

  • 4660000 تومان

  • 6100000 تومان

  • 3220000 تومان

  • 3380000 تومان

  • 3860000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  PRIMAVERA
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3560000 تومان

  • 3830000 تومان

  • 4420000 تومان

  • 4375000 تومان

  • 4920000 تومان

  • 6100000 تومان

  • 3270000 تومان

  • 3445000 تومان

  • 3860000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  PRIMAVERA
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3560000 تومان

  • 3830000 تومان

  • 4645000 تومان

  • 4375000 تومان

  • 4920000 تومان

  • 6550000 تومان

  • 3270000 تومان

  • 3445000 تومان

  • 3975000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  COLOMBI / BOLOSSOMINN
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3800000 تومان

  • 4150000 تومان

  • 5205000 تومان

  • 4855000 تومان

  • 5560000 تومان

  • 7670000 تومان

  • 3415000 تومان

  • 3640000 تومان

  • 4310000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  GREEN QUEEN / LPLAZA
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 3940000 تومان

  • 4340000 تومان

  • 5540000 تومان

  • 5140000 تومان

  • 5940000 تومان

  • 8340000 تومان

  • 3605000 تومان

  • 3895000 تومان

  • 4760000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  AMERI
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 4375000 تومان

  • 4920000 تومان

  • 6550000 تومان

  • 6000000 تومان

  • 7095000 تومان

  • 10360000 تومان

  • 3845000 تومان

  • 4215000 تومان

  • 5320000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  AMBASSADORI
  • STD
  • STD
  • STD
  • BB
  • BB
  • BB
  • 3 شب
  • 4 شب
  • 7 شب
  • 4900000 تومان

  • 5620000 تومان

  • 7780000 تومان

  • 7060000 تومان

  • 8500000 تومان

  • 12820000 تومان

  • N/A تومان

  • N/A تومان

  • N/A تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  • 2790000 تومان

  خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - -اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی ، توضیحات: *نرخ کودک زیر دوسال 390 هزار تومان می باشد. * پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار. *صدور بیمه برای افراد بالای 60سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. *پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد. *پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد. *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد. *در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد لذا برای هماهنگی با کانتر فروش هماهنگ شود. *کمیسیون همکار 50 تومان میباشد.
  • logo-samandehi