شروع قیمت ها از :
تاریخ اعتبار :
13 و 16 و 20 و 23 اسفند 1402
کشور :
روسیه
شهر :
مسکو
مدت اقامت :
4 شب و 5 روز
خط هوایی : Mahan Air
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02187708

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
24990000 تومان 70 دلار 30990000 تومان 70 دلار 24990000 تومان 70 دلار 22490000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
26990000 تومان 70 دلار 35990000 تومان 70 دلار 26990000 تومان 70 دلار 24990000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
28590000 تومان 70 دلار 37990000 تومان 70 دلار 28590000 تومان 70 دلار 26590000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
37490000 تومان 70 دلار 53290000 تومان 70 دلار 37490000 تومان 70 دلار 35290000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
32990000 تومان 70 دلار 46390000 تومان 70 دلار 32990000 تومان 70 دلار 30790000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
30890000 تومان 70 دلار 42990000 تومان 70 دلار 30890000 تومان 70 دلار 28690000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
29990000 تومان 70 دلار 39590000 تومان 70 دلار 29990000 تومان 70 دلار 27790000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
27990000 تومان 70 دلار 40990000 تومان 70 دلار 27990000 تومان 70 دلار 25790000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
27290000 تومان 70 دلار 35790000 تومان 70 دلار 27290000 تومان 70 دلار 25090000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
24990000 تومان 70 دلار 32390000 تومان 70 دلار 24990000 تومان 70 دلار 22790000 تومان 70 دلار 13990000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

30990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

24990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22490000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

35990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

26990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28590000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

37990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

28590000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26590000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37490000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

53290000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

37490000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35290000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

46390000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

32990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30790000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30890000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

42990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

30890000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28690000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

39590000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

29990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27790000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

40990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

27990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25790000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27290000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

35790000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

27290000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25090000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24990000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

32390000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

24990000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22790000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1790000 تومان می‌باشد .
برنامه سفر

4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه

توضیحات تور

در تاذیخ 23 اسفند مبلغ 1/000/000 تومان برای هر نفر به مبالغ فوق اضافه می‌گردد .

مبلغ ویزای الکترونیکی 70 دلار میباشد که در پکیج لحاظ شده است.

در صورت درخواست مسافر بابت ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی مبلغ 40 دلار به طور جداگانه از مسافر دریافت می گردد.

پکیج بر اساس پایه نرخ پروازی محاسبه شده و درصورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت دریافت میگردد.

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. . پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

درصورت تعداد شب بیشتر و هتل انتخابی دیگر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید .

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما فرودگاه

پرواز/بلیط داخلی

گشت شهری با نهار

ویزا توریستی

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

اطلاعات سفر
عنوان : تور مسکو 4 شب و 5 روز
روزهای رفت : چهارشنبه یکشنبه
روزهای برگشت : پنجشنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : متوسط(وسط)
سطح سختی : متوسط(میانگین)
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
ملزومات مورد نیاز : کفش مخصوص راه پیمایی کرم ضد آفتاب لوازم شخصی حمام لباس گرم مدارک شناسایی عینک آفتابی
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Mahan Air