شروع قیمت ها از :
تاریخ اعتبار :
11 اسفند 1402
کشور :
ترکیه
شهر :
آنتالیا
مدت اقامت :
6 شب و 7 روز
خط هوایی : Mavi Gök
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02187708

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
13995000 تومان 18995000 تومان 13995000 تومان 12995000 تومان 10995000 تومان KEMER نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
19295000 تومان 26295000 تومان 19295000 تومان 16595000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
25595000 تومان 32795000 تومان 25595000 تومان 18995000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
27795000 تومان 35795000 تومان 27795000 تومان 0 تومان 0 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
33595000 تومان 44295000 تومان 33595000 تومان 22895000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
29295000 تومان 45595000 تومان 29295000 تومان 18995000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
29995000 تومان 41695000 تومان 29995000 تومان 20995000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
23595000 تومان 30995000 تومان 23595000 تومان 15695000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
23595000 تومان 30995000 تومان 23595000 تومان 15695000 تومان 10995000 تومان KEMER نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
24995000 تومان 31595000 تومان 24995000 تومان 18395000 تومان 10995000 تومان ANTALYA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
29395000 تومان 39695000 تومان 29395000 تومان 20695000 تومان 10995000 تومان KEMER نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
36595000 تومان 48995000 تومان 36595000 تومان 23995000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
36795000 تومان 55995000 تومان 36795000 تومان 24595000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
36995000 تومان 52595000 تومان 36995000 تومان 25795000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
39695000 تومان 53695000 تومان 39695000 تومان 25795000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
39395000 تومان 53295000 تومان 39395000 تومان 25795000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
39995000 تومان 60895000 تومان 39995000 تومان 25995000 تومان 10995000 تومان ANTALYA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
38895000 تومان 52295000 تومان 38895000 تومان 25595000 تومان 10995000 تومان LARA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
46995000 تومان 64995000 تومان 46995000 تومان 29895000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
49595000 تومان 68695000 تومان 49595000 تومان 30795000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
41295000 تومان 64995000 تومان 41295000 تومان 26695000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
48995000 تومان 67295000 تومان 48995000 تومان 30395000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
67695000 تومان 95595000 تومان 67695000 تومان 39695000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
59995000 تومان 79695000 تومان 59995000 تومان 36595000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
74995000 تومان 106895000 تومان 74995000 تومان 43895000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
75995000 تومان 108995000 تومان 75995000 تومان 43995000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
86695000 تومان 124495000 تومان 86695000 تومان 48995000 تومان 10995000 تومان BELEK نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
54995000 تومان 76995000 تومان 54995000 تومان 33495000 تومان 10995000 تومان ANTALYA نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
36595000 تومان 48995000 تومان 36595000 تومان 23995000 تومان 10995000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

13995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

19295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

25595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

27795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

27795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

33595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

33595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

29295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

29995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

23595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

23595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

24995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

24995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

29395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

36595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

36795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

36995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

39695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

39395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

39995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

38895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

38895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

46995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

64995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

46995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

49595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

68695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

49595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

41295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

64995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

41295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

48995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

48995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

67695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

95595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

67695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

59995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

79695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

74995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

106895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

74995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

75995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

108995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

75995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

86695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

124495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

86695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

76995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال : 1595000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

36595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

6 شب و 7 روز اقامت

خدمات
صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافری

میان وعده

بطری آب

سه وعده غذایی و خدمات

سه وعده غذایی و خدمات ویژه

اینترنت رایگان

راهنما فرودگاه

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

راهنما تور

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

شهر و خرید

تعطیلات جامع

طبیعت گردی

اطلاعات سفر
عنوان : تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
روزهای رفت : جمعه شنبه
روزهای برگشت : پنجشنبه جمعه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : متوسط(وسط)
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
ملزومات مورد نیاز : کفش کوه کفش آب کلاه عینک شنا لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی لوازم شخصی حمام لباس گرم مدارک شناسایی عینک آفتابی زیرانداز سبک
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Mavi Gök