تور گرجستان

3 و 4 و 7 شب
کد محصول PGT98001
ParsPalad.com/p/cece1
هتل درجه مکان اتاق خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
EURASIA 3 شب BB 2,435,000 2,615,000 2,415,000 2,350,000
EURASIA 4 شب BB 2,495,000 2,740,000 2,470,000 2,350,000
DALIDA /BATONI / MKM 3 شب BB 2,495,000 2,740,000 2,455,000 2,350,000
DALIDA /BATONI / MKM 4 شب BB 2,575,000 2,900,000 2,520,000 2,350,000
EURASIA 7 شب BB 2,680,000 3,055,000 2,580,000 2,350,000
DALIDA /BATONI / MKM 7 شب BB 2,820,000 3,335,000 2,675,000 2,350,000
JAZZ / TOSCANO/ GNG 3 شب BB 2,860,000 3,465,000 2,740,000 2,350,000
JAZZ / TOSCANO/ GNG 4 شب BB 3,060,000 3,870,000 2,900,000 2,350,000
PRIMAVERA / KS 3 شب BB 3,225,000 4,195,000 3,060,000 2,350,000
PRIMAVERA / KS 4 شب BB 3,550,000 4,845,000 3,330,000 2,350,000
JAZZ / TOSCANO/ GNG 7 شب BB 3,670,000 5,035,000 3,335,000 2,350,000
VILTON/ DOLABAURI 3 شب BB 3,955,000 5,735,000 3,465,000 2,350,000
RAMADA/ LMCLUB 3 شب BB 4,275,000 6,300,000 0 2,350,000
HOLIDAY INN/MOXY 3 شب BB 4,480,000 6,705,000 3,790,000 2,350,000
PRIMAVERA / KS 7 شب BB 4,520,000 6,740,000 4,090,000 2,350,000
VILTON/DOLABAURI 4 شب BB 4,575,000 6,895,000 3,870,000 2,350,000
RAMADA/LMCLUB 4 شب BB 4,950,000 7,650,000 0 2,350,000
HOLIDAY INN/ MOXY 4 شب BB 5,220,000 8,190,000 3,790,000 2,350,000
VILTON/DOLABAURI 7 شب BB 6,315,000 10,330,000 5,035,000 2,350,000
WYNDHAM GRAND 3 شب BB 6,585,000 9,990,000 6,100,000 2,350,000
RAMADA/LMCLUB 7 شب BB 6,975,000 11,650,000 0 2,350,000
HOLIDAY INN / MOXY 7 شب BB 7,450,000 12,595,000 5,795,000 2,350,000
WYNDHAM GRAND 4 شب BB 8,030,000 12,565,000 7,380,000 2,350,000
WYNDHAM GRAND 7 شب BB 12,365,000 20,250,000 11,180,000 2,350,000

توضیحات

پکیج در تاریخ 9 دی شامل 400.000 تومان افزایش قیمت می باشد
پکیج در تاریخ 10 دی شامل 20.000 تومان افزایش قیمت می باشد

نرخ INF  390        هزار تومان می باشد
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
پرداخت 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد . لطفا با کانتر فروش چک شود
صدور بیمه نامه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شدمسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و در غیر این صورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد

خدمات تور

برنامه تور

مدارک مورد نیاز

برچسب ها تور گرجستان تور تفلیس قیمت تور گرجستان قیمت تور تفلیس قشم ایر دی ماه ژانویه


خدمات مشابه