ما کرونا را شکست می دهیم

ما کرونا را شکست می دهیم

به پاس از خود گذشتگی که پرستاران عزیز در مهار ویروس کرونا انجام داده اند پارس پالاد هدایایی به قید قرعه برای این عزیزان در نظر گرفته است

 

جهت قدردانی از زحمات پرستاران عزیز ، شرکت پارس پالاد 4 سفر تفریحی به پرستاران محترمی که در حال مبارزه با کرونا هستند به قید قرعه اهدا خواهد نمود 

زمان قرعه کشی : پس از پایان بیماری کرونا 

توضیح : یک معرفی نامه از بیمارستان محل خدمت که در آن فعالیت شما در حوزه مبارزه با کرونا تایید شده مورد نیاز میباشد

 

ثبت نام در قرعه کشی

کد ملی
نام
نام خانوادگی
سن
تلفن همراه
ایمیل
نام بیمارستان
سمت شغلی
سابقه کار
معرفی نامه (تصویر)