کمیته عالی راهبری چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد، با مشارکت نماینده سازمان ملل متحد در ایران و مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، 18 تا19 آبان ماه در شهر کاشان تشکیل شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان؛ لادن جعفری تهرانی مدیر کل دفتر امور بین الملل با اعلام این خبر افزود: در این نشست مدیران بین الملل دستگاه های دولتی و نمایندگان کلیه آژانس های سازمان ملل مقیم تهران گردهم آمدند تا چارچوب استراتژیک همکاری با سازمان ملل متحد را مشخص کنند.

جعفری تهرانی که به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست حضور داشت، اظهار داشت: با توجه به اولویت های توسعه در ایران، طی مباحث مطروحه میان نمایندگان دولتی و سازمان ملل و بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو، چهار اولویت محیط زیست، سلامت، اقتصاد انعطاف پذیر و کنترل مواد مخدر در این کمیته تعریف شد.

وی با اشاره به این نکته که موضوع گردشگری پایدار و میراث فرهنگی یکی از زیرمجموعه های کلیدی اولویت اقتصادی تعریف شده است، افزود: طی این دستور کار مقرر شد کلیه ارگان های دولتی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد، اجرا و نظارت سیاست های گردشگری و میراث فرهنگی پایدار بپردازند و برنامه های خود را با جدیت و کارایی بیشتری دنبال کنند.

مدیر کل دفتر امور بین الملل، بر اساس چارچوب کاری تعیین شده نمایندگی های سازمان ملل متحد از ارگان های دولتی که در حوزه های توسعه گردشگری پایدار، حفظ و ارتقای میراث فرهنگی و مبارزه با قاچاق کالاهای فرهنگی فعالیت دارند ، حمایت می کنند.