به گزارش روز پنج شنبه گروه فرهنگی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این برنامه که به منظور معرفی ایران و آثار ارزشمند هنری، صنعتی، پیشرفت ها و جاذبه های گردشگری ایران برگزار شد، فیلم و صنایع دستی و هنر هنرمندان ایرانی و تصاویری زیبا از جاذبه های گردشگری و دیدنی کشورمان، در معرض دید دانشجویان دانشگاه بیلکنت قرار گرفت.

در این نمایشگاه همچنین احمدی، از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه بیلکنت ترکیه، به معرفی کوتاهی از ایران پرداخت و از ایران و تاریخ گهربار آن و ایران امروز سخن گفت.

وی تأکید کرد که به تعبیر یکی از اساتید ترک، کشور ایران، امروز امن ترین مناطق خاورمیانه است