تور تفلیس نوروز97(پرواز آسمان)

چارتر

مدت اقامت :
moon

7شب

اعتبار:
Calendar
دریافت پکیج تور :
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
POLO درجه هتل B.B
1360000 تومان 1670000 تومان 1220000 تومان 990000 تومان
HILTOP VARKETELI درجه هتل B.B
1460000 تومان 1880000 تومان 1250000 تومان 990000 تومان
HILTOP درجه هتل B.B
1460000 تومان 1880000 تومان 1250000 تومان 990000 تومان
LIKE درجه هتل B.B
1500000 تومان 1950000 تومان 1290000 تومان 990000 تومان
GARDEN درجه هتل B.B
1530000 تومان 2020000 تومان 1320000 تومان 990000 تومان
DORMITORY درجه هتل B.B
1740000 تومان 2440000 تومان 1430000 تومان 990000 تومان
GNG درجه هتل B.B
1850000 تومان 2650000 تومان 1500000 تومان 990000 تومان
BIG BEGI درجه هتل B.B
1850000 تومان 2650000 تومان 1500000 تومان 990000 تومان
ALPHABET درجه هتل B.B
2020000 تومان 3000000 تومان 1530000 تومان 990000 تومان
NEAPOL درجه هتل B.B
2230000 تومان 3420000 تومان 1640000 تومان 990000 تومان
GOLDEN PALACE درجه هتل B.B
2270000 تومان 3490000 تومان 1670000 تومان 990000 تومان
TBILISI TIME درجه هتل B.B
2340000 تومان 3630000 تومان 1740000 تومان 990000 تومان
LAERTON درجه هتل B.B
2620000 تومان 4190000 تومان 1850000 تومان 990000 تومان
MUSEUM درجه هتل B.B
2790000 تومان 4540000 تومان 1920000 تومان 990000 تومان
PREFERENCE HUALING درجه هتل B.B
2900000 تومان 4750000 تومان 2020000 تومان 990000 تومان
MERCURE درجه هتل B.B
3390000 تومان 5730000 تومان 2230000 تومان 990000 تومان
IOTA درجه هتل B.B
3420000 تومان 5800000 تومان 990000 تومان
HOLIDAY INN درجه هتل B.B
3840000 تومان 6640000 تومان 2440000 تومان 990000 تومان
MARRIOT COURTYARD درجه هتل B.B
3840000 تومان 6640000 تومان 2440000 تومان 990000 تومان
MARRIOT TBILISI درجه هتل B.B
4330000 تومان 7620000 تومان 2690000 تومان 990000 تومان
RADISSON BLU درجه هتل B.B
5070000 تومان 9090000 تومان 3140000 تومان 990000 تومان STD
BILTMORE درجه هتل B.B
5070000 تومان 9090000 تومان 3140000 تومان 990000 تومان DLX
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
HILTOP VARKETELI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
HILTOP
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
LIKE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
DORMITORY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
GNG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
BIG BEGI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ALPHABET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
NEAPOL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
TBILISI TIME
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
LAERTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
MUSEUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
PREFERENCE HUALING
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
2900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
3390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
IOTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
3420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
3840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOT COURTYARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
3840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOT TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
BILTMORE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
DLX

نام تور برنامه ریزی شده

تور تفلیس نوروز97(پرواز آسمان)

نوع تور

ورزش های آبی شهر و خرید طبیعت گردی

روزهای رفت

پنجشنبه

روزهای برگشت

پنجشنبه

مدت اقامت

7شب

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

برنامه سفر

تور گرجستان یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در بین ایرانیان میباشد. به همین منظور آژانس مسافرتی پارس پالاد به عنوان مجری مستقیم برگزار کننده تور گرجستان ، تور تفلیس و تور باتومی سعی دارد تا اطلاعات گردشگری جامعی از این کشور رویایی در اختیار شما قرار دهد.

 

تور گرجستان

گرجستان در دیرباز با نام ایبریا معروف بوده است. جمعیت کشور گرجستان در سرشماری سال 2016، سه میلیون و هفتصد و بیست هزار نفر بوده است. پایتخت این کشور تفلیس است. زبان های روسی و گرجی در این کشور وجود دارد.

سفر به گرجستان سفری اروپایی و خاطره انگیز برای شما خواهد بود. گرجستان همواره خواستار حضور در اتحادیه اروپا و ناتو بوده است ولی تا به حال نتوانسته است عضو شود و فقط نقش ناظر را بر عهده داشته است. اگر خواستید به گرجستان بروید بهترین زمان سفر به گرجستان بهار می باشد، در این فصل آب و هوای گرجستان بسیار مطبوع است و نه سرما را حس می کنید و نه گرما را. فصل پاییز گرجستان بسیار زیباست چون پر از رنگ و نقش و نکار است ولی کمی سرد است و باید تجهیزات هوای بارانی را به همراه داشته باشید ولی اگر عاشق پاییز هستید بهترین زمان سفر به گرجستان برای شما فصل رنگ هاست.

 

گرجستان در منطقه قفقاز اوراسیا قرار دارد. از غرب به دریای سیاه ، از شمال با کشور روسیه و از جنوب با ارمنستان و ترکیه و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. گرجستان هم در قاره اروپا قرار دارد، هم در قاره آسیا. در واقع در آسیای غربی و اروپای شرقی واقع شده است. با تور گرجستان با هزینه ای کم اروپا را ببینید.

 

تفلیس بزرگترین شهر و پایتخت این کشور می باشد. در تقلیس چشمه های آب گرم زیادی وجود دارد و نام این شهر نیز به این خاطر تفلیس نام گرفته است زیرا تفلیس به معنای جای گرم است. جمعیت تفلیس حدود 2.5 میلیون نفر است. قیمت تور گرجستان در شرکت خدمات مسافرتی پارس پالاد بسیار مناسب می باشد و سفر به گرجستان را تجربه کنید. این شهر در جنوب شرق اروپا قرار دارد. این شهر اخیرا نزد مردم ایران به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده و هر روز تقاضا برای سفر به تفلیس بیشتر می شود.

 

 

از جمله مکان و جاذبه های شهر تفلیس می توان تندیس کارتلیس را نام برد. این تندیس بر روی تپه سولولاکی قرار گرفته است، اگر به تفلیس بروید تقریبا از هر نقطه شهر می توانید این تندیس زیبا را ببینید. حمام های گوگردی سولفور که در محله قدیمی تفلیس قرار دارد. کلیسای سامبا ازجمله جاذبه های مذهبی و گردشگری تفلیس است. دژ نظامی ناریلاکا که می گویند شاه عباس آن را ساخته یا بازسازی کرده است و در شب منظره ای بی نظیر دارد. باغ های بوتانیکال از دیگر مکان های دیدنی و زیبای تفلیس است. تور گرجستان و تور تفلیس شما را به دیدن همه مکان های شهر تفلیس خواهد برد.

 

یکی دیگر از شهرهای مهم گردشگری گرجستان، شهر باتومی است.باتومی بعد از تفلیس دومین شهر بزرگ گرجستان به شمار می رود. این شهر پایتخت گردشگری گرجستان می باشد. در این شهر تپه های زیادی وجود دارد مه اطراف این تپه ها را گرفته است. این شهر در کنار دریای سیاه قرار گرفته است و شهری ساحلی است و آب و هوایی معتدل دارد. ساختار شهری باتومی بسیار به شهرهای اروپایی نزدیک است و با ورود به باتومی شهری اروپایی را تجربه خواهید کرد.

 

باتومی مکان های گردشگری زیادی دارد از جمله دلفیناریوم باتومی که در سال 1975 افتتاح شد. دو استخر اصلی دلفیناریوم به شیرهای دریایی و دلفین ها متعلق است. این دلفیناریوم در پارکی واقع شده که می توانید از آن نیز دیدن کنید. از دیگر مکان های باتومی می توان آکواریوم باتو می را نام برد، که انواع و اقسام ماهی ها، سمور دریایی، لاک پشت و شیر دریایی کاسپین در این آکواریوم وجود دارد. این آکواریوم و دلفیناریوم هر دو در پارک 6 می قرار دارند. باتور باتومی  و با در نظر گرفتن هزینه نه چندان زیاد قیمت تور گرجستان زیبایی های زیادی را خواهید دید.

 

 

بیش از 83 درصد مردم گرجستان از نژاد گرجی هستندو به زبان گرجی تکلم می کنند. علاوه بر نژاد گرجی، نژادهایی چون روسی، اوستیایی، آذری و آبخازی نیز در این کشور وجود دارد. رقص فولکلوریک گرجستان در دنیا شناخته شده است و نسل به نسل این رقص منقل شده و فقط مردم گرجستان می توانند به خوبی آن را اجرا کنند. بزرگتر ها احترام ویژه ای در بین خانواده ها دارند و تصمیمات مهم را افراد بزرگ خانواده می کیرند. در غذا خوردن اهل تعارف هستند و به مهمانان سه بار غذا تعارف می کنند و اگر هر سه بار غذا بردارید میزبان را خوشحال کرده اید. تور باتومی و تور تفلیس را از دست ندهید و به کشوری با آداب و رسوم مختلف سفر کنید.

 

مقالات مرتبط با تور گرجستان

موزه مردم شناسی تفلیس گرجستان

موزه ژوزف استالین گرجستان

موزه هنر تفلیس گرجستان

قلعه گونیو گرجستان

پارک ملی واشلووانی - تور گرجستان

غار کروبرا - تور گرجستان

 

تور گرجستاننوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1360000تومان

آفر

ظرفیت تکمیل

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Iran Aseman Airlines